Building VSTi on Windows with unchecked embed audio files • Hey, im trying build VSTi with unchecked "embed audio files" on Windows but i have critical errors.
  How I can fix it?

  Re-saving file: C:\Users\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\AutogeneratedProject.jucer
  Finished saving: Visual Studio 2017
  Finished saving: Xcode (MacOSX)
  Finished saving: Xcode (iOS)
  Finished saving: Linux Makefile
  Compiling 64bit Instrument plugin Heartless ...
  Microsoft (R) Build Engine 15.9.21+g9802d43bc3 dla platformy .NET Framework
  Copyright (C) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  
  C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets(391,5
  ): warning MSB8028: Katalog pośredni (x64\Release\Shared Code\) zawiera pliki udostępnione z innego projektu (Starlight
   VST_SharedCode.vcxproj). Może to spowodować niepoprawne zachowanie podczas oczyszczania i ponownej kompilacji. [C:\Use
  rs\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   CopyProtection.cpp
   Plugin.cpp
   PresetData.cpp
   BinaryData.cpp
   include_hi_components.cpp
   include_hi_core.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\Source\Plugin.cpp) [C:\Users\armin\Desktop\Heart
  less Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_dsp.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_components.cpp) [C:\U
  sers\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_dsp_library.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_core.cpp) [C:\Users\a
  rmin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_frontend.cpp
   include_hi_lac.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_dsp.cpp) [C:\Users\ar
  min\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_modules.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_frontend.cpp) [C:\Use
  rs\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_sampler.cpp
   include_hi_scripting.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_modules.cpp) [C:\User
  s\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_streaming.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_sampler.cpp) [C:\User
  s\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_tools.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_scripting.cpp) [C:\Us
  ers\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_zstd_1.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_streaming.cpp) [C:\Us
  ers\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_zstd_2.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_streaming\hi_streaming.h(69): fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku dołącz: '
  ipp.h': No such file or directory (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_tools.cpp) [C:\Users\
  armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_zstd_3.cpp
   include_juce_audio_basics.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_zstd\zstd\dictbuilder\zdict.c(79): warning C4505: "ZDICT_clockSpan": funkcja lokaln
  a, do której nie istniały odwołania, została usunięta (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_z
  std_3.cpp) [C:\Users\armin\Desktop\Heartless Boi V2-kopia\Binaries\Builds\VisualStudio2017\Heartless_SharedCode.vcxproj
  ]
   include_juce_audio_devices.cpp
   include_juce_audio_formats.cpp
   include_juce_audio_plugin_client_utils.cpp
   include_juce_audio_processors.cpp
   include_juce_audio_utils.cpp
   include_juce_core.cpp
   include_juce_cryptography.cpp
   include_juce_data_structures.cpp
   include_juce_dsp.cpp
   include_juce_events.cpp
   include_juce_graphics.cpp
   include_juce_gui_basics.cpp
   include_juce_gui_extra.cpp
   include_juce_opengl.cpp
   include_juce_product_unlocking.cpp
  Press any key to continue . . .
  


 • @arminh said in Building VSTi on Windows with unchecked embed audio files:

  ipp.h': No such file or directory

  The answer is there. You either don't have IPP installed and you haven't unchecked it in the project preferences or you have IPP installed, have it checked, but the path isn't set correctly in Projucer.

  Why have you unchecked embed audio files? • @arminh said in Building VSTi on Windows with unchecked embed audio files:

  It always crashes for me like that. Leave it checked • @d-healey

  Unfotunatly I can't build it even without disabling IPP in settings

  Re-saving file: C:\Users\armin\Desktop\test\Binaries\AutogeneratedProject.jucer
  Finished saving: Visual Studio 2017
  Finished saving: Xcode (MacOSX)
  Finished saving: Xcode (iOS)
  Finished saving: Linux Makefile
  Compiling 64bit Instrument plugin test ...
  Microsoft (R) Build Engine 15.9.21+g9802d43bc3 dla platformy .NET Framework
  Copyright (C) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  
   CopyProtection.cpp
   Plugin.cpp
   PresetData.cpp
   BinaryData.cpp
   include_hi_components.cpp
   include_hi_core.cpp
  c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\plugin.cpp(6): error C2039: "impulses": Nie jest składową "PresetData" [C:\
  Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
   c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\presetdata.h(6): note: zobacz deklarację "PresetData"
  c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\plugin.cpp(6): error C2065: "impulses": niezadeklarowany identyfikator [C:\
  Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
  c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\plugin.cpp(6): error C2039: "impulsesSize": Nie jest składową "PresetData"
  [C:\Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
   c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\presetdata.h(6): note: zobacz deklarację "PresetData"
  c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\plugin.cpp(6): error C2065: "impulsesSize": niezadeklarowany identyfikator
  [C:\Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
  c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\plugin.cpp(7): error C2039: "images": Nie jest składową "PresetData" [C:\Us
  ers\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
   c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\presetdata.h(6): note: zobacz deklarację "PresetData"
  c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\plugin.cpp(7): error C2065: "images": niezadeklarowany identyfikator [C:\Us
  ers\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
  c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\plugin.cpp(7): error C2039: "imagesSize": Nie jest składową "PresetData" [C
  :\Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
   c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\presetdata.h(6): note: zobacz deklarację "PresetData"
  c:\users\armin\desktop\test\binaries\source\plugin.cpp(7): error C2065: "imagesSize": niezadeklarowany identyfikator [C
  :\Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_dsp.cpp
   include_hi_dsp_library.cpp
   include_hi_frontend.cpp
   include_hi_lac.cpp
   include_hi_modules.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_dsp\modules\modulators.cpp(224): warning C4589: Konstruktor klasy abstrakcyjnej "hi
  se::TimeModulation" ignoruje inicjatora w przypadku wirtualnej klasy bazowej "hise::Modulation" (kompilowanie pliku źró
  dłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_dsp.cpp) [C:\Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_Sh
  aredCode.vcxproj]
   c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_dsp\modules\modulators.cpp(224): note: wirtualne klasy bazowe są inicjowane tylko
    przy użyciu najczęściej stosowanego typu pochodnego (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_
   dsp.cpp)
   include_hi_sampler.cpp
   include_hi_scripting.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_modules\effects\fx\analyser.cpp(415): warning C4244: "argument": konwersja z "float
  " do "int", możliwa utrata danych (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_modules.cpp) [C:\User
  s\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_streaming.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_scripting\scripting\api\scriptingapi.cpp(1410): warning C4100: "id": parametr forma
  lny, do którego nie istnieje odwołanie (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_scripting.cpp) [
  C:\Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
   include_hi_tools.cpp
   include_hi_zstd_1.cpp
   include_hi_zstd_2.cpp
   include_hi_zstd_3.cpp
   include_juce_audio_basics.cpp
  c:\program files\hise\hise-2.0.0\hi_zstd\zstd\dictbuilder\zdict.c(79): warning C4505: "ZDICT_clockSpan": funkcja lokaln
  a, do której nie istniały odwołania, została usunięta (kompilowanie pliku źródłowego ..\..\JuceLibraryCode\include_hi_z
  std_3.cpp) [C:\Users\armin\Desktop\test\Binaries\Builds\VisualStudio2017\test_SharedCode.vcxproj]
   include_juce_audio_devices.cpp
   include_juce_audio_formats.cpp
   include_juce_audio_plugin_client_utils.cpp
   include_juce_audio_processors.cpp
   include_juce_audio_utils.cpp
   include_juce_core.cpp
   include_juce_cryptography.cpp
   include_juce_data_structures.cpp
   include_juce_dsp.cpp
   include_juce_events.cpp
   include_juce_graphics.cpp
   include_juce_gui_basics.cpp
   include_juce_gui_extra.cpp
   include_juce_opengl.cpp
   include_juce_product_unlocking.cpp
  Press any key to continue . . .
  


 • @arminh did you reenable embed audio files? • @d-healey no because i would like to try create this exp pack 🙂 and I’m fighting with this 🙂
  Maybe there's option to call out import samples window? • @arminh Embed audio files is only impulse responses, not samples.


Log in to reply
 

18
Online

1.2k
Users

3.9k
Topics

34.5k
Posts